Įmonių katalogas, prekių katalogas,paslaugų katalogas,konkursai,statyba,statybos,prenumerata,statybinės medžiagos,prekyba,straipsnis,straipsniai,naujienos,infobirza,infobirža,info birza,info birža,paieška,įmonės,prekės,paslaugos,darbai,statybininkai,bendrovės,bendrovė,UAB,AB,IĮ,firma,įmonė,HostNexus

2018 vasario 17 d. 05:19

 Reklama
Reklama portale
Pradžia » Naudojimosi sistema taisyklės
 Naudojimosi sistema taisyklės

Bendri nuostatai

UAB Vizgintos statyba teikia paslaugas Interneto svetainėje www.infobirza.lt pagal šias paslaugų teikimo taisykles. Šios paslaugų teikimo taisyklės apibrėžia visas susitarimo tarp Jūsų ir UAB Vizgintos statyba sąlygas, bei reguliuoja Jūsų naudojimąsi šia paslauga. Šios sąlygos nurodo šalių įsipareigojimus ir teises teikiant bei naudojant šią paslaugą. Jei tarp šalių yra sudaryta atskira sutartis, abi pusės turi laikytis tiek sutarties, tiek šių Paslaugos teikimo sąlygų. Jei abu šie dokumentai prieštarauja vienas kitam, privaloma laikytis sutarties reikalavimų. Naudojant atskiras www.infobirza.ltpaslaugas gali būti nurodytos papildomos sąlygos ir taisyklės. Šios PTT gali būti atnaujintos neinformavus paslaugos vartotojo, su sąlyga, kad be paslaugos vartotojo sutikimo nebus keičiami paslaugos įkainiai.

 1. Infobiržos paslauga - sutarties objektas  Infobirža paslauga - tai visų Interneto svetainės infobirza.lt teikiamų paslaugų visuma. Visos paslaugos teikiamos Interneto svetainėje infobirza.lt šioje sutartyje įvardinamos kaip infobirza.lt paslauga, įskaitant ir naujai sukurtas paslaugas, senų paslaugų atnaujinimus, naujas jų funkcijas ir kitus patobulinimus. Jūs suprantate, kad norint pasinaudoti šia paslauga Jūs turite turėti ryšį su internet tinklu ir turėti visą tam skirtą programinę ir techninę įrangą. UAB Vizgintos statyba nėra atsakinga už Jūsų ryšio su internet tinklu paslaugas ir jo programine bei technine įranga.
 2. Įkainiai Paslaugos įkainiai priklauso nuo pageidaujamo paslaugų paketo, ir nustatomi atskira sutartimi tarp paslaugos vartotojo ir UAB Vizgintos statyba. Užregistruodami savo įmonę, jūs sutinkate sumokėti sutartą pinigų sumą bei laikytis paslaugų teikimo sutartyje išdėstytų reikalavimų. Mes nekeisime paslaugos kainų politikos prieš tai nepranešę Jums. Atkreipkite dėmesį į tai, kad norėdami naudotis šia paslauga, jūs privalote turėti ryšį su pasauliniu Interneto tinklu, už kurį jūs mokate atskirai Interneto paslaugos teikėjui.
 3. Užsiregistravimo įsipareigojimai UAB Vizgintos statyba suteikia Jums asmeninę, niekam neperleidžiamą teisę naudotis šia paslauga su sąlyga, kad jūs neišduosite UAB Vizgintos statyba Jums suteikto slaptažodžio trečiai šaliai, išskyrus tuos atvejus, kai trečia šalis yra teisėta įsipareigojimų, produktų ar Jūsų įmonės paslaugų paveldėtoja. Jeigu norite naudotis šia paslauga, jūs privalote:
    a) pateikti teisingą, tikslią ir naujausią informaciją apie save ir savo įmonę;
    b) prižiūrėti ir reikalui esant atnaujinti informaciją apie save ir savo įmonę tam, kad ji visada būtų tiksli, teisinga ir naujausia. Jeigu jūs pateiksite neteisingą, netikslią ar pasenusią informaciją arba yra pagrindo įtarti, kad jūsų pateikta informacija yra neteisinga, netiksli ar pasenusi, UAB Vizgintos statyba turi teisę (bet neįsipareigoja) pristabdyti arba panaikinti Jūsų įmonės informacijos rodymą ir ateityje neleisti naudotis paslauga;
    c) nekopijuoti, nedauginti, nepardavinėti, neperpardavinėti ar neeksploatuoti bet kokios paslaugos dalies, paslaugos naudojimosi galimybės, ar kitos su paslauga susijusios informacijos.
 4. Duomenys pateikti infobirza.lt UAB Vizgintos statyba turi teisę (bet neįsipareigoja) taisyti, nepriimti ar ištrinti iš savo duomenų bazės bet kokią informaciją, kuri pažeidžia PTT. Jūs sutinkate, kad įvertinote ir prisiėmėte riziką dėl informacijos, kurią jūs rasite infobirza.lt. Pateikdami savo informaciją, kuri bus įtraukta į infobirza.lt interneto svetainę, Jūs suteikiate UAB Vizgintos statybai išskirtinę teisę atnaujinti, keisti, pritaikyti, perkelti ar publikuoti informaciją, siekiant išreklamuoti Jūsų įmonės stendą internete, įmonę bei jos siūlomus produktus įvairiose mugėse, interneto svetainėse, spaudoje ar kitokiais reklamos būdais. Ši teisė galioja ilgiau nei jūs būsite infobirza.lt klientu ir yra automatiškai pratęsiama po to laiko, kai jūsų įmonės informacija panaikinama. Jūs galite nutraukti šio leidimo galiojimą bet kuriuo metu specialiai to paprašydami.
 5. Narių elgesys Jūs suprantate, kad už visą informaciją, duomenis, tekstą, nuotraukas, grafinę ir video medžiagą, pranešimus ar kitą medžiagą, nesvarbu ar viešai paskelbtą, ar privačiai perduotą, yra atsakingas asmuo, kuris ją sudarė bei perdavė. Tai reiškia, kad Jūs, o ne UAB Vizgintos statyba, esate visiškai atsakingi už visą informaciją, patalpintą interneto svetainėje, paskelbtą ar kitokiais būdais perduotą naudojantis paslauga. UAB Vizgintos statyba kontroliuoja informaciją, paskelbtą infobirza.lt svetainėje, bet negarantuoja jos tikslumo, vientisumo ir kokybės. Jūs suprantate, kad naudojantis paslauga, jūs galite susidurti su klaidinga arba neišsamia informacija. Jūs sutinkate nenaudoti paslaugos šiems tikslams:
    a) talpinti interneto svetainėje, skelbti ar kitais būdais perduoti informaciją, kuri yra neteisėta, neinformatyvi, žalinga, paini, pažeidžianti teises, šmeižikiška arba pažeidžianti kito privatumą;
    b) kokiais nors būdais trikdyti kitą žmogų, įmonę, jos produktus ir paslaugas;
    c) pasiskelbti kita įmone ar asmeniu, sukurti netikrą įmonę ar kitais būdais rodyti panašumą su kita įmone ar asmeniu;
    d) iškreipti pavadinimus ar kitokiais būdais manipuliuoti įmonės skiriamaisiais bruožais su tikslu nuslėpti turinio šaltinį, perteiktą naudojantis paslauga. 
    e) Sukurti kelis analogiškus įmonių įrašus infobirza.lt sistemoje, kurie saugo tokią pačią informaciją apie tą pačią įmonę, jos produktus ir paslaugas;
    f) Talpinti interneto svetainėje, skelbti ar kitais būdais perduoti bet kokią neteisėtą ar neleistiną medžiagą, "nereikalingą paštą", "šiukšles", ilgų laiškų piramidinių schemų ar kitokių reikalavimo/prašymo formų;
    g) Rinkti ir saugoti informaciją, nesusijusią su Jūsų tikrais ar potencialiais verslo partneriais; parduoti ar kitais būdais perduoti infobirza.lt duomenis trečioms šalims;
    h) Trukdyti arba "sunaikinti" paslaugą, techninę bei programinę įrangą, sistemas, tarnaujančias paslaugai, nepaklusti paslaugų sistemos reikalavimams, procedūroms, politikai ar taisyklėms;
    i) Talpinti interneto svetainėje, skelbti ar kitokiais būdais perduoti turinį, kuris pažeidžia patentą, prekybinį ženklą, prekybos paslaptis, autorines teises ar kitas bet kurios šalies patentuotas teises;
    j) Talpinti į interneto svetainę, skelbti ar kitokiais būdais perduoti turinį, neturint jokios teisės jo perduoti vadovaujantis bet kokiais įstatymams arba esant susitarimui ar patikimiems ryšiams (tokiems kaip vidinė informacija, patentuota informacija, sužinota ar atskleista kaip tarnybinių santykių dalis arba vadovaujantis informacijos slaptumo susitarimu);
    k) Talpinti į interneto svetainę, skelbti ar reklamuoti produktus ir paslaugas, kurių jūs neturite teisės reklamuoti ar parduoti vadovaujantis įstatymais, pasirašius sutartį arba esant bendradarbiavimo santykiams, toliau reklamuoti produktus ir paslaugas, kurių tiekimas jau pasibaigęs;
    l) Skatinti ar tiekti apmokamąją informaciją apie išsisukinėjimą nuo mokesčių, nelegalius sandorius, kontrabandą, kitus nelegalius veiksmus;
    m) Tyčia ar netyčia pažeisti taikomus vietinius, šalies ar tarptautinius įstatymus.
 6. Paslaugų modifikavimas UAB Vizgintos statyba pasilieka teisę bet kuriuo metu modifikuoti, atnaujinti, pagerinti ir kitais būdais tobulinti ir taip pat laikinai nutraukti, jei tai atliekama siekiant modifikuoti, paslaugos (arba jos dalies) tiekimą. Jūs sutinkate, kad UAB Vizgintos statyba nebus jums ar trečiai šaliai atsakingas už bet kokią paslaugos modifikaciją ar laikiną nutraukimą.

 

Naujienos

Naujos įvestos įmonės:

SENOJI LENTPJŪVĖ UAB
FORTUSA UAB

TECHNOLOGIJA UAB

EGO GRUPĖ UAB


Informaciją atnaujino:

CLEAN SOLUTIONS UAB
ELEKTROBALT UAB

SILVER DREAM UAB

DSP Plius UAB

IREMAS UAB

STATYBŲ PRIZMĖ UAB
Kontaktai
"Infobirza.lt"
UAB "Vizgintos statyba"
Savanorių pr. 192
LT-44151 Kaunas
info@infobirza.lt
tel. 8-37 330686

Reklama

Reklama portale

© 2004 UAB "Vizgintos Statyba". Visos teisės saugomos. Sukūrė: Noratus
Įmonių katalogas, prekių katalogas,paslaugų katalogas,konkursai,statyba,statybos,prenumerata,statybinės medžiagos,prekyba,straipsnis,straipsniai,naujienos,infobirza,infobirža,info birza,info birža,paieška,įmonės,prekės,paslaugos,darbai,statybininkai,bendrovės,bendrovė,UAB,AB,IĮ,firma,įmonė